Page 477 - 2016 - Vol. 40
P. 477

‫‪ -16‬أنواع الزواج ‪-:‬‬

                                                                              ‫‪ -)1‬الزواج المبكر‪:‬‬

                                          ‫ت ت ب قلافب رب تقلا يف ب تل يت سلأ انلا "اءلاج بلاف " سيءلاج ب زربج ب بنا بعءسيت‪ ،‬ريت تزريج‬
                                          ‫ب وتلاة قال ابرغ ب ست ب ا"" فل ب سلا (‪"17‬لا لا) ييث يت تزريج ب وتلاة فل " ا ب أ ‪" 15‬لا لا‬
                                          ‫ر"بينلا "ت تكرت زرع" ُبتز " بنل ب ربعبلا ب زرع " فل ه ه ب ست ب يفياة رهل ا ت بزو قبيب"‬
                                          ‫ب ر"ل رب ف بالأ بق لا ان ب ب ربعب ب يقب فل ب رق ب ى تيتلاج هل ت يا"لاهلا ر قتءل انلا‪،‬‬
                                          ‫ر"ءف يفرث ب زربج يتاتب "بل لأ خارعنلا ت ب فاس" ر"ف ك لاو تقب نلا ب نلاء فل‬

                                                                                  ‫ب فاس" ‪1‬‬

                                          ‫‪ - )2‬زربج ب قأ باب" زربج ب قلااب "ر زربج "اءلاج ب ق ر " لا بزو لا قلا فل ب عت ن ب افرى بسيءلاج‬
                                          ‫رخلاي" اافب ر"بك ب اغ ت سلارئ ه ب ب ءرع ت ب زربج سربج باعت لا" " "ر ب يي " رخلاي"‬
                                          ‫بساب ق باب" ب ف ايت ب زرج رب زرع" راغ رعرف يلاا اض " ايت ب طولاو بساب زربج "اءلاج‬
                                          ‫ب ق ر " ا "ت ب عت ن ب افرى ُقيا ن ة ب لاهاة بهت لا لا ر لا بزو زربج باقلااب هر ب زربج‬
                                          ‫ب ُوضل فين ‪ ،‬ر ت ءلاي " "خاى ب قلافب ب قاب " ب تل يت سلأ انلا ب عت ن ب افرد اافب "ت ب وتلاة‬
                                          ‫ت يق بات " نلا يتل ب ب نلات تزرعلا را يق تزريج ب وتلاة ب افر " خيلا غايب ت خلااج‬
                                          ‫ب قلا ب" ا بقف ربفق" بات ب ق "ر ب قلا ب" "ر ب ق ياة ر ل زربج ب وتلاة اهرءلا بلاات " نلا فلا قاب‬

                                                                     ‫ة ب قاب ا فل يلا " افض بات " نلا‬

                                           ‫‪ – )3‬زواج ( البيَيد َى والدخييل ) ب نلات هءلالأ ت هر "قاب ب خطرب" ت ءلاي " "اينلا فعء‬
                                          ‫يق طبب فسن زربج قايات ت غياه‪ ،‬ره ب هر ب َاف َى ر قبت ب تافى لأ بخلاطب فعت قال‬
                                          ‫بلا وسن تزرعنلا ه ب ب تافى ربت افض ب خلاطب رت سلأ ب خطربت فعت ب تافى قر اعفخلا نلا‬
                                          ‫(ب فخل) "ى قبت فل ‪" ،‬ت باء" " "ر قايات فبخب" "بل رع فلات ريختلاا بس ين "ر‬
                                          ‫رع ى ءور رعلاه ر"ءف ا يبب ت يق ب خلاطب ب زربج ت خطانلا ربا تقاض هر‬
                                           ‫ر"لا بت ب س ر " ب عس " إقضلاجب "اف لاإ س ت ب ُفخل ال ت ب فخرو "ب رفب لا يت‬
                                          ‫فسن ب زربج ب بتبق ب ع باجب ب يي ي" لإفخلاو؛ رب قلا"فة هل قر ن إفخبنلا فر رس لاقنلا‬

                                                             ‫نر إ "ى "ءنلا فخر " ‪،‬اف ر ناهلا افرف "بل يلايب إ‬

‫‪ - )4‬الزواج التبادلي (زواج البدل) زربج بافو هر "ت يتوق بطافلات "بل بزربج ييث___‬
                                          ‫تتبلافو ف ب قلا بتلات بلا تبلافو زربج ب اءلاج ب قءل " ب " ب تبلافو (زربج باخ ربخت ت "لا ب" س‬
‫‪1 - Larry Roeder, Lecture Book on the Sinai Bedouin Tribes The Bedouin Tribes of the‬‬

‫‪Sinai,op.cit,pp,19.‬‬ ‫‪- 473 -‬‬
   472   473   474   475   476   477   478   479   480   481   482