Page 472 - 2016 - Vol. 40
P. 472

‫ب ر رهل تاس "بل ب ولاه ر نا ب كويت بتزيت‪،‬ب ءلالا رهر يبق" ت ب هب تضق ب "اة‬
                                                             ‫ب تزرع" فل "ءونلا‪ ،‬ب يرب با رُتببس فل ِقي ب يفيت‬

                                                            ‫ب سبيتلا رُتببس فل ب قي يت ره لا ت ب وض" ب خلا ي"‬

                                                                       ‫ب خلات رُيببس فل "يلابن ب يفيت ‪1‬‬
                                           ‫ب قلا ف رهل زيء" ب يفا رب اقب"‪ ،‬رقف تكرت ت ب هب "ر ب وض" "ر ب خاز ب برت؛ ر قل "ه‬
                                          ‫زيء" ب "اة ب افر " هل بهت لا نلا ب فيف بلا تطايز‪ ،‬ربخت لاا " ربء رقفاتنلا ب ولا ق" "بل تءسيق ة لاانلا‬
                                           ‫اءوسنلا ب لا بات فتنت ب "اة ازيءتنلا بكةا ت د قال ربهت لا نلا ازيءتنلا فك يضرا ب ءلاسبلا‬
                                          ‫ب سقيفة ‪ ،‬بيبي ب وتلاة ب افر " تُقال "بك باج بءربع عفيفة ت ستيض با ب تع يل تتزيت انلا‬
                                          ‫بةءلاج ُ"اسنلا ر لا بقفه ب نل يافر طا ق لا فلاستخفب نلا ن ة ب ستيض با نرت بس طلا غيا لاه با‬

                                                                                  ‫بر ُبوتلا ‪2‬‬
                                          ‫" ألا "أت لااﺱ ﺍ أاعلاو يتﻡ توييو لااﺱ ﺍ أاعلاو ﻥ ق لاﺵ طبقأرت "ب أ" إ ﺃلعبي‪ ".‬ن ألا‬
                                          ‫يباﺱ ﺍ أأاعلاو إب علاا أأ" رب سأأاربو رب ققأأفة إ ﻭنبنأألا يءﻭ"" ﻥ ءوﺱ ب ق أألاش "ﺩﺍ ب ققأأفة ﻭهل‬
                                          ‫لا " ﺭاق" ﺃﻭ ستﻁيب" ب أأأأنل يتﻡ ةءينلا اﻁﻭو قﻁﺭ ب ابأأأأن ﺃﻭ ﺍ سأأأأتطيل "بل ﻜو ةبﺙ‬
                                          ‫تﻭضن فﻭﻕ ب "اس ﻭتبتﻑ ير ﻭ تس ل بلا ققفة ‪ ،‬ﻭب بقض يُةاﺕ هﺫه ب ققفة ا لا يس لإ بالمرير"‬
                                          ‫ﻭهﻭ ﻥ ب ُيرلا ﻭيباأس ﺍ لاين رنبلاا ب ست ﻭاقﺽ ب أبلاب ‪ ،‬ﻭاقﺽ ب اعألاو يباسﻭﻥإ الكبيرإ‬
                                          ‫ﻭهﻭ يءﻭﻉ ﻥ ب يأأأرلا ﺃﻭ ب ق أأألاش ﻭيﻁﺭﺯ ب أأأبلاب أأأءنﻡ اقﺽ "عأأأ بزج ب كاأأأا ياأأأفر ﺃءيقلا‬
                                          ‫ﻭع يو ب أأأنل ﻭيباسﻭﻥ ق ب ِسأأأاربو ﻭ ب يأأأ بز ‪ ،‬ﻭيضن نبأأألاا ب سأأأت "بل ﻅنﻭﺭهﻡ فك بيلاﻡ‬
                                           ‫ب أأأتلاج ب بأأألاافة لا يس ﻭء "بالجاعيييييدإ ﻭهﻭ يءﻭﻉ ﻥ عبﺩ ب خأأأ بالا ييﺙ يتﻡ تعويو ﻭياف‬
                                          ‫ﻭ" و ﺭالاﻁ فه ﻭتةايت "بل ب نا‪ ،‬ﺃ لا إالصاية" فيباسنلا ب بلاب ﻭيﻁبقﻭﻥ هﺫﺍ ﺍاسﻡ "بل‬
                                           ‫ب علاكأ ﻭيس ﻭءنلا ﺃيضلا إبالسيلكهإ ﺃ أألا "البين " ن ألا يس ﻭء "بيالجومورإ ﻭهﻭب قطأا فيﺭتﺩي‬

‫نبلاابستتباعلاو___‬
‫‪1 - Larry Roeder, Lecture Book on the Sinai Bedouin Tribes The Bedouin Tribes of the Sinai,‬‬
‫‪posit ,pp.89 :91.‬‬

‫‪2 - Ibid ,pp.89 :92.-‬‬ ‫‪- 468 -‬‬
   467   468   469   470   471   472   473   474   475   476   477