Page 471 - 2016 - Vol. 40
P. 471

‫نل اق (‪ )5‬ب "اة ب افر " ازينلا ب د فبب "ب " ب برت باي ا بةءلاج تقف نلا اربن ب وضل رهر ب قنرة‬

                                          ‫" لا "ت لابس ب وتلاة ب افر " غيا ب تزرع" فنك غلا بلا تاتفد عيب" طريب" رءنلا بسرف بر‬
                                          ‫بزاق رببرزة ا ضلاج بر ر رءلا هلاف لا رهك ا تاتفى طلاقلا ب ااقن رن لأ ب ضلا ا تاتفى إ ب بة "إ‬
                                          ‫رهل قطق" ت ب ق لاش ب سرف رترضن "بل ب رع يتل ب ءا فقة رتةا بقبقتيت فل ب ت‬

                                             ‫ر لأ نءلأ قاف" ب "اة ب افر " لا ب نلاء ُتزرع" " ا ت خلاو رت ةربنلا ر نب ‪1‬‬
                                                                       ‫‪ -‬زينة الم أرة البدوية برفح ‪:‬‬

                                          ‫ءعف "ت ب "اة هل ب "اة ء قف ب ز لات تيب "ت تافر ع يب" را تختبوت فل لأ ب "اة ناياة‬
                                          ‫نلاء " يفياة ‪ ،‬غء " " فقياة ‪ ،‬رباختلالا ب رييف هر ضيق ب ب يف فلا نلاء لا هل‬
                                          ‫ب و يل رب يلأ ر لا نلاء نلاء لا ب "اة ب افر " اافب بس ط" فقف علاج زيءتنلا " ضلا بس ط"‬

‫ففه "فرب زيءتنلاهلإب ةرب اآةرب نيب"رزي بزيترتإرهلاتقالا ت"ءربعبطيب___‬
                                                    ‫غيا ب قاءول رب لاج ر كءنلا نفى ب "اة بستقلاء بف لاج تتزيت انلا قف لا ر"ه نلا‬
                                              ‫ب ااقن رهل تتوءت فل تزييء بلا هب رب وض" رب خاز ب برت رتُافع تبلأ ب "اة ب افر " ف "‬

                                                      ‫‪1 - Larry Roeder, Lecture Book on the Sinai Bedouin Tribes The Bedouin Tribes of the‬‬
                                                      ‫‪Sinai,pp.80 :85.‬‬

                                                       ‫‪- 467 -‬‬
   466   467   468   469   470   471   472   473   474   475   476