Page 500 - 2015-38
P. 500

‫‪-1‬لأا كليم ت ل‪ሴቶች‬ل"ست تاك"لثصتالاصتلقلالأ هت ىل صيلهتالصتملو اتالبت نلض ست نل جتال‬
‫االثصالألهالجايكلصوتؤتىل لتال ت ف ال ت لوثل تثليم ت ل"اصل ابتاك"ل اصت للأنلالأ ه ت ل‬

                ‫لالو قلفالتلا لاصج الب نلاص اي ل اص ؤلث(‪.)42‬للل‬

                                    ‫‪ ‬نتائج الد ارسة‬
‫‪-1‬لجتايكلاصو ج ت لالأ ه ت ل ياِف ت لصمتلقلاص بتال تنلذ تثلاصشتيا‪،‬لفذاف تكلتمتالتتتتل‬

                              ‫الآ اكلفاليموالاصس و ن‪.‬ل‬

                   ‫‪-2‬للىمكلاصو ج لالأ ه لاص لالاص املصمس و ن‪.‬ل‬

‫‪-1‬للجذتكلاصو ج ت لالأ ه ت لتمتالاصت غمل تنل جت تلب تضلالادولافتاكلاصم ت لاصتض ىت لبت نل‬
‫اصو ج ت لالأ ه ت ل اصتتلقلاص بتيلفتاللىتتالاصيب ت نلاص تالالاص ت تت لاص بمت لفتالع تتاكل‬

                                     ‫اصس و ن‪.‬ل‬
‫‪-1‬لذتا الاصىتا نلتمتال تا لاصو ج ت لأنل ىتت الذمت لالص ؛ ج ت ‪،‬ل ت ف ‪،‬ل و ي ب ت ل‬
‫و يلهمل نل اغ لاص لالاص املصمس و نللاص الالاص ت لاص لببى لتلقلفتالضاصت لأ هت ىل‬
‫فذتاص هملاصو ف تقلأذ التال صتمل ذتاص هملأذ التالأدت ى‪،‬ل اصت لتمتال ستو ىلاص جتمل اص ت فل‬

                                     ‫اصو ي ‪.‬ل‬
                                ‫أولا‪ :‬المستوى المعجمى‬
‫‪ ‬اسودتاملاسملاص اتال‪አዛኝ‬للب لال نل ذملاص ى ايل اصبا س نلفال ىاباليم لاص ذ مل ل‬
‫شتوقل تنلاص تال‪አዘነ‬لب لتال َذتِزن‪،‬ل وو متقل تا لاصيم ت لتلاص تالب تالالاصذتزن‪،‬ل الأستفل‬
‫يتانل تنلالأ صتالأنل ستودتملاص وت جمليم ت ل‪ማሪ‬ل تالاستملفاتتالب لتالاصت اذملدا ت ل‬
‫ألهال شوى ل تنلاص تال‪መሐረ‬لا لاصجتا لاصستا لفهت لل ستقلاص تالَ ِذتمل صيتنلو اتكل‬
                              ‫ا وقلصمىم لاص يالا‪.‬ل‬
‫‪ ‬استتودتامليم تت ل‪ተፈልቃቂው‬لصوىابتتاليم تت لاص متتقلفيتتانلاستتودتا ال فىتتالتمتتالاص ستتو ىل‬
‫اص ج ال اص للألهال شوى ل نلاصجا ‪ፈለቀ‬لاصاىل ىابالاصجتا لاص بتال(فلالق)‪،‬ل تنل‬
             ‫ذ ثلاصتلاص لفه ل ثوالب لالالببق‪،‬لأ لالتفا‪،‬لأ لأ ض‪.‬لل‬

                 ‫‪- 42912 -‬‬
   495   496   497   498   499   500   501   502   503   504   505