Page 499 - 2015-38
P. 499

‫‪-‬لاصيم اكل‬

‫المعنى‬    ‫الموقع‬                 ‫الكلمة‬
  ‫د بل‬  ‫الآ لاص اب لفالس علاص مقل‬ ‫‪ክሮች kᵊroch‬‬
      ‫الآ لاص اب لفالس علاص مقل‬
‫ساذ اكل‬  ‫الآ لاص اب لفالس علاصلالل‬  ‫‪ደጋሚ dagāmī‬‬
 ‫ش بانل‬ ‫الآ لاصساتس لفالس علاصلالل‬
‫ش اب نل‬                ‫‪ሰይጣን sayṭān‬‬

                   ‫‪ሰይጣናት sayṭānāt‬‬

                        ‫‪-‬لالت اركيبل‬

‫المعنى‬  ‫الموقع‬            ‫التركيب‬

‫‪እጠበቃለሁ፡በል ʾᵊṭabbaqālahu bal‬ل الآ وانلالأد وانلفالس والاص مقل اصلالل ضالأت ال‬

                         ‫‪ ‬ملاحظات حول الجدولين السابقين‪:‬‬

‫‪-1‬لجايكل تا لاص ج تت ل تنلاصيم تاكل اصو اي ت لصشت حلاص لتال اب تات لتتنلاصمتبل‪،‬لفجتايكل‬
‫يم وتال‪ክሮች‬ل ‪ደጋሚ‬لفتالالآ ت لاص اب ت لفتالست علاص متقلصو بت لتتنل لتال"اصل ابتاكلفتال‬

‫اص ىت"لفجايلاص لتالذ ف تال( تنلشت لاصستاذ اكلاصبا تىاكلتمتالاصدت بلاص بت ب)لفجتايكل‬

‫يم لاصساذ اكلصش حلاص لالاص اتل نليم لاصل اباك‪،‬ل جايكليم لاصد بلصش حل ال ل‬

                               ‫ى تلبيم لاص ىت‪.‬ل‬
‫‪-2‬لجتايكليم ت ل‪ሰይጣን‬لصشت حلاص ى ت تلباص ست اللاصدلتال‪،‬لي تالجتايكليم ت ل‪ሰይጣናት‬ل‬
‫صش حليم لاص ِجل لاصوالو ج كلثصالاص ِجتن‪،‬للصوذت تتلأنلاص ى ت تلبهتال ت لاصشت بانل صت لل‬

                                    ‫يالاص ِجن‪.‬ل‬
‫‪-1‬لاصو ي ل‪እጠበቃለሁ፡በል‬لاصاىلجايلفاللها ليالس علص ىتمل لالجا الفالثشا عل تنل‬
‫اص وت جملثصتالأنليتال تال تلايت لفتالع تاكلاصست و نل تالأشت ايل جت لالاستو ااعل لهتال‬
‫با ‪،‬ل اال نللاذ لاص لا‪،‬ل تنللاذ ت لاصو ي ت لفت نلو ي ت لاصج مت لالأ ه ت للال ست هل‬
‫بثنلوثوالاصج م لالأ ه لبت نلف ا‪،‬ل صيلقلذ ا التمال ال تلفالاصلقلاص بال وجلبال‬
‫صمويت ا لايت لاصو ي ت لفتاللها ت لاصست و نلص اتهلأنل تاالاص تالتا تتلتمتاليتالاصج تال‬

                                  ‫اصسابى لتم ق‪.‬للل‬

         ‫‪- 41991 -‬‬
   494   495   496   497   498   499   500   501   502   503   504