Page 490 - 2015-38
P. 490

‫كلاصد ا‪،‬لاصاىل وثد لثاالاي لا لسانل بقل‬               ‫‪-1‬ل ب ت مل‬

                     ‫‪-1‬ل نلش لاىلاص س اللأىل نلش لاىلاص‬

                           ‫‪-4‬لاصاىل س للفالاص ت ل‬
                          ‫‪-1‬لس ايليانلجل الأ لثلس ا(‪)32‬لل‬

                                 ‫‪-‬لاصلقلالأ ه ىل‬
‫لجهلاص و جملفاللىالاص لالاص امل لا ذو ايلب مت لاصلتالل دتاصىهمل تنلشت لاص ست لل‬

  ‫نلاص ِجل ل اصلال‪،‬لي اللجهلفاللىالب ضلاص الالاص و ت لتنلاص لالاص املي ال ما‪:‬ل‬

                              ‫‪-1‬لضالبداصقلاصلاللأذو ال‬
                                  ‫‪-2‬لفه ل م لاصلالل‬
                                  ‫‪-1‬ل لثصقلاصلالل‬

                      ‫‪-1‬ل نلش لاص ذ ضلاص ا لاص دو الفجثعل‬
                           ‫‪-4‬لاصاىل ذ ضلفالضم لاصلالل‬

                       ‫‪-1‬ل نلاص ِجل ل(اصش اب ن)ل أ اال نلاصلالل‬

                              ‫‪ ‬ملاحظات على ما سبق‪:‬‬

‫‪-1‬لاسوباصلاص و جملأنل ذىقلويافلؤالعل الاصلقلاص بال نلذ تثلتتتتلالآ تاكلفتالاصست و ن‪،‬ل‬
‫فجايلتتتلع اكلس علاص مقلد للع اك‪،‬لي الجايلتتتلع اكلست علاصلتاللستكلع تاكل ت ل‬

                           ‫ال و قل التتت الفالاص ب ‪.‬ل‬

‫‪-2‬لذاف لاص و جملتماللىالاص لالاص املفاليموالاصس و ن‪.‬ل‬

‫‪-1‬لذاف لاص و جملتمالاص الالاص ت لاص و ت لتنلاص لالاص املفالس علاص مق‪.‬لل‬

‫‪-1‬ل هت كلب تضلا دولافتاكلفتالاص تالالاص ت ت لفتالست علاصلتال؛لف تبلالصتمل ت اصلاص وت جمل‬
‫اصوت جل نلاصداقلثصالاص املاص تاي لفتالأ الست علاصلتال‪،‬للاصتاىل هت لفتالالالوىتاال تنل‬
‫اص لثصالاص مت لبتملا صتقللفمت لليتال ل مت ل صت لليتال مت لثصتق‪،‬لذ تثلتبت كلالأ ه ت ل‬

       ‫تنلاص لباصيم اكلالآو لتمالاصو اصالداصقلاصلال‪،‬ل م لاصلال‪،‬لثصقلاصلال‪.‬ل‬

‫‪- 41812 -‬‬
   485   486   487   488   489   490   491   492   493   494   495