Page 489 - 2015-38
P. 489

‫‪ -2‬تحديد المعنى العام‪ ،‬والمعانى المتفرعة عنه فى النص العربى والنص الأمهرى‪.‬ل‬
                                     ‫أ‪-‬لس علاص مقل‬

                                   ‫‪-‬لاصلقلاص بال‬
‫اص لالاص املصس علاص مقل لالاصوجايلثصالا لاصاىل د جلاصل ل نلج فلاص لامل نلتتعل‬

                    ‫ش ‪،‬ل ضتل زصل االاص لالتمالالآ اكلياصواصا‪:‬ل‬
             ‫‪-1‬لضال( ال ذ ت)لاصوج لثصالاص لاصاىلشقلاص بهل نلاص لامل‬

                                   ‫‪-2‬ل نلش لدمىقل‬
                           ‫‪-1‬ل نلاصش لاصاىل اذ لاص لامل‬
         ‫‪-1‬ل نلش لاصلسايلاصساذ اكلاصلاوال ىتنلتىتالفالد بل ل بنلتم هال‬
                       ‫‪-4‬ل نلش لذاستلتلت ال ه لذست (‪)31‬لل‬

                                 ‫‪-‬لاصلقلالأ ه ىل‬
‫لجهلاص و جملفاللىتالاص لتالاص تاملصمست عل ت لالاذو تايلبتا لاصتاىلشتقلاص تبهل تنلتتتعل‬

        ‫ش ‪،‬لي اللجهلأ االفاللىالاص الالاص و ت لتنلاص لالاص املي ال ما‪:‬ل‬

                         ‫‪-1‬لضالأذو الباصس تلاصاىلشقلاص بهل‬
                              ‫‪-2‬ل نلش ليالاص دم ضاكل‬
                              ‫‪-1‬ل نلش لاصم الذ نل ممل‬

            ‫‪-1‬ل نلش لاصلسايلاصساذ اكلاصلاوال ببنلاصد بل ل بنلتم هالل‬
                             ‫‪-4‬ل نلش لاصذاستلذ نل ذستل‬

                                   ‫‪-‬لس علاصلالل‬
                                  ‫‪-‬لاصلقلاص بال‬
‫اص لالاص املصس علاصلاللفالاصلقلاص بال لالاصوجايلثصالاص لاص م لا صقلصيالاصلتالل‬
      ‫نلش لاص س لل نلاص ِجل ل اصلال‪،‬ل ضتل زصل االاص لالتمالالآ اكلي ال ما‪:‬ل‬
                        ‫‪-1‬لضال(ل ال ذ ت)لأصوج لثصال لاصلالل‬

                                     ‫‪-2‬ل اصيهملل‬

                 ‫‪- 489 1 -‬‬
   484   485   486   487   488   489   490   491   492   493   494