Page 484 - 2015-38
P. 484

‫‪ ‬تمهيد‪.‬‬
              ‫‪ -‬نبذة مختصرة عن تاريخ ترجمات معانى القرآن الكريم‬
‫أتىلزتاتعلتتتتلاص ستم نل تنلغ ت لاص ت لفتال لتابقلشتوال تنلالأ ضلثصتالفت ضل اضتال‬
‫جت تتل ت ل غبت ل تؤلايلاص ستم نلفتالفهتملاصىت عنلاصيت مل فت ل تالبتقل تنلأذيتام‪،‬ل لتال جتتل‬
‫اص م ايلأل سهملأ املوذتلجت تل اقلاصلقلتم هملفذاجت لاص ستم نلاص مذت لوىواتالات عل‬
‫جلتلو ج اكل سو نلبهال نللال وذتب نلاص ب ‪،‬ل صينليانلاصسؤاالالأيبت لثصذاذتال ت ل تال‬
‫و جتتلص ت ل يتنلصهتالأنلوستو ت ل تال توبلبتقلاصتلقلاصى علتال تنلبلاغت ل تلالاكل جت لل‬
‫وال غ لاص ل نلبلا علو بلاصتل للذت نلست اتقلأ لولا وتقلباص ب ت ؟ل تالستوي نل تا ل‬
‫اصو ج اكلأ ل لف الولىمقلأملسوداالص هملاص و جملاصاىلضتل ي نلضا الفالب ضلاص ااال‬
‫أ لضتل ي نل لل سقلضا تالاصوذ ف؟ل ضتلبا لاصجتالذ الش ت لو ج لاصىت عنلاصيت ملصتتىل‬
‫اص م تتايلالأ ا تتالفلجتتتل فاتتالصمو ج تت لتلتتتلاصل ستتاب ىلفتتاليوابتتقلغ ا تت لاصىتت عنل غا تت ل‬
‫اص ضتان(‪،)9‬للتلتتلاصست بالفتاليوابتقلالاوىتانلفتالتمت ملاصىت عن(‪،)10‬لي تاللجتتلأنلاصشتاببالضتتل‬
‫أشتا لثصتالع ايلاص افات نل بتالا تاملاصشتاف ا‪،‬ل ابتنلضو بتق‪،‬لي تالأشتا لأ اتالثصتالاصت أىلاصتاىل‬
‫ثدتالبجت ازلو ج ت لاص لتالالأ تمالصمىت عن‪-‬ل اتهلاصشتاببالأنلاص ى ت تلبتاص لالالأ تمال‬
‫لال لاص الالاصيم لاصوالوشتو لف هتالاصم تاكلج هتال ص ستكلاص تالالاصب ال ت ل اص جازت ‪-‬ل‬
‫اصتاىلالبمتقلأ تذابقل تنلثج تاصلاص م تايلتمتالجت ازلو ست لاصىت عنل ب تانل لتا لصم ا ت (‪.)11‬ل‬
‫اصذى ىت لأنل تاالاصجتتال تال تتعلص ستكلباصى ت عل ضتتللاضشتقلالأز ت ل لتالتتامل‪1121‬ل هت ل‬
‫اوجا انلالأ ال وزت قلاصش نلاص اغال ىلأ ذا ل االاص أىلأنلو ج لاصى عنلص ال لال‬
‫تتلت بتال تنلاص ستوذ ال ال تال تنلاصجتا زلو ج ت ل ال تقل تنلدتلاالو ست ال وبست بها‪،‬لأ تال‬
‫اص قلالآد لفىتل أىلا علو ج لاصى عنلاصي ملو ج لتض ى ل ذ ليا م ل اصت لص جابهت ل‬
‫اص ذ ف نل صينل االاصت أىلصىتال ا ات لشتت تعل استوى كلالأ ت لتمتالاستوذاص لو ج ت لاصىت عنل‬

                       ‫اصي مللصينل نلاصجا زلو ج ل ال ق(‪.)12‬لل‬

                 ‫‪- 474 6 -‬‬
   479   480   481   482   483   484   485   486   487   488   489